ธนบัตรหมุนเวียนแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕ ตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ โดยมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลัง ในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สั่งพิมพ์และนำออกใช้ธนบัตรภายในประเทศ จนกระทั่ง มีการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕ งานเกี่ยวกับการจัดการและออกใช้ธนบัตร จึงโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนบัตรหมุนเวียน ราคา 20 บาท ขนาด 7.20 x 13.80 เซนติเมตร

ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ


ภาพประธานด้านหลัง
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่สำเพ็ง และ

ธนบัตรหมุนเวียนราคา 50 บาท ขนาด7.20 x 14.40 เซนติเมตร


ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพประธานด้านหลัง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาพลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์ และภาพพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม


ธนบัตรหมุนเวียนราคา 100 บาท ขนาด 7.20 x 15.00 เซนติเมตร
ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพภาพประธานด้านหลัง
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารเรือ และภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาส

ธนบัตรหมุนเวียนราคา 500 บาท ขนาด 7.20 x 15.60 เซนติเมตร
ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพประธานด้านหลัง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพเรือสำเภา

ธนบัตรหมุนเวียนราคา 1000 บาท ขนาด 7.20 x 16.20 เซนติเมตร

ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพภาพประธานด้านหลัง
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่
ข้อมูล ,รูปภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย